Kategori : Sport-Och Fitness

Puls vid träning

Puls vid träning

informationsportalen för idrottsmedicin med en mängd information om hjärtfrekvensen inom idrotten.

Biofeedback-träning

Biofeedback-träning

informationsportalen för idrottsmedicin med mycket användbar information om ämnet biofeedback-träning.

Hjärtsportgrupp

Hjärtsportgrupp

- din informationsportal för idrottsmedicin. Här hittar du mycket information om ämnet för hjärtsportsgrupper förklarade för lekmän.

Stärka ryggmusklerna

Stärka ryggmusklerna

- din portal för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet "stärka ryggmusklerna" förklarade för lekmän.

Motoriskt lärande

Motoriskt lärande

Motoriskt lärande förstås som alla processer som bidrar till att lära och upprätthålla alla motoriska rörelseprocesser. Förutom motoriska färdigheter spelar också sensoriska och kognitiva påverkan en viktig roll

Rörelsevetenskap

Rörelsevetenskap

Rörelsevetenskap som en filial av idrottsvetenskap behandlar alla ämnen relaterade till rörelse inom idrotten. Uppdelad i allmän och speciell kinetik analyseras och beskrivs fysisk aktivitet i rörelsevetenskap

Lårstam

Lårstam

- Informationsportalen för idrottsmedicin. Här hittar du mycket användbar information om ämnet lårstammar som förklaras i lekmannens termer.

Skrynkelsstam

Skrynkelsstam

informationsportalen för idrottsmedicin. Här hittar du användbar och lekman-förståelig information om älskestammar.

Adduktorspänning

Adduktorspänning

- din informationsportal för idrottsmedicin. Här hittar du användbar och lekman-förståelig information om ämnet adduktorstam.

Muskel som rycker i kalven

Muskel som rycker i kalven

Muskel ryckningar i kalven inträffar ofta efter kraftig fysisk aktivitet på grund av brist på vätskor eller kalcium / kaliumbrist. Stress och överanvändning kan också vara orsaker till att kalv rycker. Förutom dessa ofarliga

Hästkyss

Hästkyss

Din informationsportal för idrottsmedicin. Läs användbar information om hästkyss.

knäböj

knäböj

informationsportalen för idrottsmedicin. Mycket bra information om ämnen på knäböj tydligt förklarad.

Smärta som ömma muskler - vad kan det vara?

Smärta som ömma muskler - vad kan det vara?

Muskelvärk uppträder vanligtvis efter träning. Om det inte har förekommit någon sportaktivitet kommer orsaker till värkande muskelliknande symtom att beaktas, vilket kan vara farligt. Vissa viktiga behandlas i den här artikeln

Fascia-träning

Fascia-träning

- din informationsportal för idrottsmedicin. Här hittar du information om ämnet fasciautbildning som förklaras för lekmän.

proprioception

proprioception

informationsportalen för idrottsmedicin. Mycket användbar information om proprioception förklaras på ett förståeligt sätt.

Vidhäftning av bindväv

Vidhäftning av bindväv

- Den medicinska informationsportalen. Här hittar du information om ämnet "bindning av bindväv" som är förståeligt för lekmän.

Träning med Thera-bandet

Träning med Thera-bandet

informationsportalen för idrottsmedicin. Mycket bra information om expanderträning med Thera Band förklarades tydligt.

Övningar i styrketräning

Övningar i styrketräning

informationsportalen för idrottsmedicin. Här hittar du användbar och förståelig information om ämnet "styrketräningsövningar".

Dead

Dead

informationsportalen för idrottsmedicin. Mycket bra information om deadlifts förklaras tydligt.

Reverse crunch

Reverse crunch

informationsportalen för idrottsmedicin. Mycket användbar information om omvänd krasch förklaras på ett förståeligt sätt.