Kategori : Ortopedi-Nätet

Ortopedi

Ortopedi

- din ortopediska informationsportal. Alla ortopediska sjukdomar beskrivs tydligt.

rabdomyolys

rabdomyolys

- ditt ortopediska lexikon. Här hittar du användbar information om ämnet rabdomyolys på ett förståeligt sätt.

Sternum smärta

Sternum smärta

Dr. Gumpert.de - din portal för medicinsk information. Här hittar du användbar och lekförståelig information om ämnet smärta i bröstbenområdet.

Bränna i fingrarna

Bränna i fingrarna

Brinnande fingrar kan ha olika orsaker, varav de flesta kan spåras till antingen nervskador eller cirkulationsstörningar. Du kan ta reda på vad som gäller dig här.

Ryggsmärta - vad kan du göra?

Ryggsmärta - vad kan du göra?

- din portal för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet "Ryggsmärta - vad kan göras?"

Kramper i tårna

Kramper i tårna

Tonkramper är smärtsamma, ofrivilliga sammandragningar av fotmusklerna. Det finns olika orsaker, varav de flesta är ofarliga och främst relaterade till elektrolytstörningar eller alkoholkonsumtion

Långfingersmärta

Långfingersmärta

Långfingersmärta kan ha många orsaker och kan störa vardagen. Å ena sidan kan så kallade degenerativa sjukdomar vara ansvariga för smärta i långfingret, till exempel artros. Här kommer det till Sch

Svullna leder

Svullna leder

- din ortopediska informationsportal. Här hittar du mycket information om ämnet "svullna leder" som är förståeligt för lekmän.

ISG-smärta

ISG-smärta

portalen för medicinsk information. Här hittar du mycket användbar information om SI-ledvärk, förklarad på lekman.

Osteochondrosis avlägsnar vristen

Osteochondrosis avlägsnar vristen

- din portal för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet osteochondrosis dissecans av talus som är förståeligt för lekmän.

Brinnande tår - vad ligger bakom det?

Brinnande tår - vad ligger bakom det?

Brinnande tår kan ha ett antal orsaker, varav de vanligaste är dålig cirkulation och fel skor. Ofta åtföljs den brinnande känslan av andra symtom, såsom domningar eller stickningar.

Thoracic outlet-syndrom

Thoracic outlet-syndrom

Ett av de viktigaste symtomen på thoraxutloppssyndrom är smärta vid träning. Dessa kan påverka såväl axeln som hela armen, främst sträcker sig till ulna. Genom att klämma ner nerverna kan du inte bara

Vatten i knäet

Vatten i knäet

Din ortopediska informationsportal. Här hittar du information om ämnet vatten i knäet som är förståeligt för lekmän.

Lymfdränering under graviditeten

Lymfdränering under graviditeten

- din portal för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet "lymfatisk dränering under graviditet" förklarade för lekmän.

Aktivt behandlingskoncept för kronisk nacksmärta

Aktivt behandlingskoncept för kronisk nacksmärta

den ortopediska informationsportalen. Lägg till förståelig information om ämnet nacksmärta / cervical ryggsyndrom förklaras i detalj.

Höftdysplasi hos barnet

Höftdysplasi hos barnet

informationsportalen för idrottsmedicin. Mycket användbar information om hofte dysplasi hos barn förklaras på ett förståeligt sätt.

Symtom på ryggradstenos

Symtom på ryggradstenos

Symtomen på ryggradstenos varierar beroende på området i ryggraden i vilket det förekommer. Det huvudsakliga symptomet är smärta, särskilt på ryggen, men sensoriska störningar som stickningar och domningar är också möjliga.

L5-syndrom

L5-syndrom

L5-syndromet beskriver en nervkompression av den femte ryggraden. Det huvudsakliga symptomet på ländryggsyndromet är den lokala ryggsmärtan relaterad till ryggradens ryggrad.

Cervikal ryggradssyndrom och huvudvärk

Cervikal ryggradssyndrom och huvudvärk

Ett cervikal ryggradssyndrom kan ha olika orsaker och kan associeras med olika symtom. Medföljande huvudvärk kan vara typiskt. Det finns olika alternativ för att behandla symtomen. Vilken av dem borde vara bäst

Symtom på en kotfraktur

Symtom på en kotfraktur

informationsportalen för ortopedisk traumekirurgi. Här hittar du information om ämnet för ryggfrakturssymptom som är förståeligt för lekmän.