Kategori : Psykiatri-Nätet

Tecken på depression

Tecken på depression

- din portal för medicinsk information. Här hittar du en hel del information om ämnen av depressionstecken som förklaras i lekmannens termer.

Symtom på depression

Symtom på depression

den psykologiska informationsportalen. Här hittar du information om ämnet depression symptom som är förståeligt för lekmän.

Erkänna depression

Erkänna depression

- din portal för medicinsk information. Här hittar du användbar och lekförståelig information om att känna igen depression.

Terapi för depression

Terapi för depression

- din psykiatriska informationsportal. Här hittar du information om ämnet terapi för depression som är förståeligt för lekmän.

Vinterdepression

Vinterdepression

Den medicinska informationsportalen. Här hittar du information om ämnet vinterdepression som är förståeligt för lekmän.

Orsaker till depression

Orsaker till depression

- din portal för medicinsk information. Här hittar du användbar och lekförståelig information om ämnet orsak till depression.

Depressionsinformation för släktingar

Depressionsinformation för släktingar

Din medicinska informationsportal. Här hittar du information om ämnet "Depression och släktingar" som är förståeligt för lekmän.

Vilka typer av depression finns det?

Vilka typer av depression finns det?

- din portal för medicinsk information.Här hittar du information om ämnet "depression" som förklaras för lekmän.

Psykisk inducerad andnöd

Psykisk inducerad andnöd

Den medicinska informationsportalen. Här hittar du information om ämnet mentalt inducerad andnöd som är förståeligt för lekmän.

Symtom på schizofreni

Symtom på schizofreni

För att förstå termen schizofreni måste man först förtydliga termen ”psykos”. En psykos är ett tillstånd där patienten tappar kontakten med verkligheten (verkligheten). Schizofreni är en form av sådan psykos

Terapi för posttraumatisk stressstörning (PTSD)

Terapi för posttraumatisk stressstörning (PTSD)

Den medicinska informationsportalen. Här kan laypersons hitta förståelig information om ämnet post-traumatisk stressstörningsterapi.

Kan schizofreni botas?

Kan schizofreni botas?

I princip anses den psykologiska störningen av schizofreni vara härdbar. Patienter betraktas som botade om de inte har några symtom under en viss tid. Cirka 30% av alla schizofrenipatienter uppnår detta tillstånd. Det finns dock

Vad är skillnaden mellan schizofreni och psyko?

Vad är skillnaden mellan schizofreni och psyko?

Förutom de symtom som kan uppstå vid en psykos, har schizofreni också andra symtom, till exempel en utjämning av affekten.Dessutom är schizofreni vanligtvis kronisk i avsnitt, medan psykos endast är kort

Vad är schizofren psykos?

Vad är schizofren psykos?

En schizofren psykos är en akut situation där man bör agera snabbt. Allt om tillhörande symtom och tecken såväl som terapi finns i vår artikel.

Bipolär sjukdom - Ett liv mellan högt humör och depression

Bipolär sjukdom - Ett liv mellan högt humör och depression

En bipolär störning kännetecknas av minst två avsnitt där humören hos den berörda personen å ena sidan kraftigt höjs och å andra sidan har sjunkit kraftigt.

Borderline syndrom hos barn

Borderline syndrom hos barn

portalen för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet gränssyndrom hos barn som är förståeligt för lekmän.

Orsaker till gränssyndromet

Orsaker till gränssyndromet

- din psykiatriska informationsportal. Här hittar du information om orsakerna till gränssyndrom som är förståeligt för lekmän.

Borderline syndrom - information för släktingar

Borderline syndrom - information för släktingar

portalen för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet "Borderline Syndrome Relatives" som är förståeligt för lekmän.

Terapi av gränssyndrom

Terapi av gränssyndrom

portalen för medicinsk information. Här hittar du information om ämnet terapi för gränssjukdomar som är förståeligt för lekmän.

Symtom på gränssyndrom

Symtom på gränssyndrom

- din psykiatriska informationsportal. Här hittar du information om ämnet symtom på gränssyndrom som är förståeligt för lekmän.