Figur fingerled

Höger hand visas från handflatan (palmar): A - struktur (ledlinjer grön) och B - ben på höger hand
 1. Distal falanx -
  Phalanx distalis
 2. Phalanx -
  Phalanx media
 3. Phalanx -
  Ph. Proximalis
 4. Metacarpala ben -
  metacarpals
 5. Trapesformat ben -
  Trapets
 6. Trapezoidben -
  Trapezoidben
 7. Huvudben - Os huvudstad
 8. Krokben - Hamatben
 9. Scaphoid ben av handen -
  Scaphoid ben
 10. Månben - Lunat ben
 11. Triangulärt ben - Os triquetrum
 12. Ärtben - Os pisiform
 13. Sesamben - Os sesamoideum
 14. Cubit - Armbågsben
 15. Talade - radie

  Jag - jag metacarpal led -
  Articulatio metacarpophalangea
  II - II långfingerled
  (saknas på tummen) -
  Articulatio interphalangea (proximalis)
  III - III fingerändled -
  Articulatio interphalangea
  (Dist)

  IV - tumleden -
  Articulatio interphalangea I

Du kan hitta en översikt över alla Dr-Gumpert-bilder på: medicinska illustrationer

Relaterade bilder

Illustration
Sadel tumled

Illustration
Artros i finger

Illustration
hand

Illustration
handled

Illustration
Handens smärta

Illustration
Karpala ben

Illustration
Muskler - hand

Illustration
Smärta i ryggen