Illustration bakterier

Figurbakterier: A - struktur av en prokaryot (även prokaryot), B - former av bakterier

bakterie (Bakterie)

 1. DNA
 2. Pilus
 3. Nukleoid
 4. Cellvägg
 5. Cellmembranet
 6. Flagellum
 7. kapsel
 8. cytoplasma
 9. Mesosom
 10. Plasmid
 11. Ribosom
  Att forma:
  a - sfärisk
  Cocci (Micrococcus)
  b - stavformad
  (Bacill)
  c - trådliknande
  (Streptomycetes)

Du hittar en översikt över alla Dr-Gumpert-bilder på: medicinska illustrationer