Bröstlyft kostar

definition

De flesta kvinnor vill att deras bröst ska vara hårda, fulla och ungdomliga utseende, men eftersom åldrande, snabb viktminskning, graviditet och amning alltmer stressar bröstvävnaden, inträffar ofta vad som kallas "sagging bröst".
Plastikkirurgi kan utföras på drabbade kvinnor med en bröstlyft (mastopexy) Hjälp och forma ett vackert bröst.

Doktorsökning

Liksom med alla kosmetiska operationer täcks emellertid inte bröstspänningen av sjukförsäkringen. Detta innebär att både lagstadgade och privata sjukförsäkringar inte täcker kostnaderna och att patienten själv måste betala för finansieringen. De exakta kostnaderna för en bröstlyft (mastopexy) beror dels på vilken behandlingsmetod som valts och å andra sidan omfattningen av korrigerande åtgärder, men varierar också mycket från läkare till läkare och till och med från stad till stad. Särskilt i små städer finns det vanligtvis mycket bra kosmetiska kirurger som erbjuder bröstlyft relativt billigt.
I en konsultation bör patienten förklara för den kosmetiska kirurgen hon litar på exakt vad som just nu stör henne om hennes bröst och vilka förbättringar hon skulle vilja. Först då kan läkaren bestämma vilka åtgärder som ska vidtas och vilka möjliga behandlingsmetoder som är bäst lämpade för ditt enskilda fall.

Bröstlyft kostar

I allmänhet varierar kostnaderna för att faktiskt utföra operationen i Tyskland mellan 4 000 och 6 000 euro. Utöver dessa kostnader krävs betalning för generell anestesi och bokning av operationssalen. Åtgärderna för uppföljning behandlas å andra sidan vanligtvis av driftskostnaderna. Vidare är en vistelse på minst en dag i kliniken nödvändig efter bröstlyft för övervakning. Under denna tid övervakas de livsviktiga tecknen, dvs puls, blodtryck och andning, och man iakttar att det inte finns någon blödning i området för kirurgiska snitt.

I en nödsituation kan åtgärder vidtas snabbt. Många plastikkirurger tar också ut ett litet belopp (cirka 50 euro) för ett omfattande samråd med en bröstlyft. I många fall dras emellertid dessa kostnader från de faktiska operationskostnaderna om du bestämmer dig för en bröstlyft.
Många kosmetiska kirurgiska metoder har arbetat med finansinstitut under en tid, så estetisk kirurgi är inte längre ett alternativ för personer med särskilt höga inkomster. Alla borde ha möjlighet att dra nytta av en sådan operation. Kostnaderna för att utföra en bröstlyft utomlands ligger vanligtvis långt under de belopp som krävs i Tyskland.
Här betalar patienten cirka 1400-2500 euro för den faktiska operationen. Tidigare ansågs sådana operationer utomlands vara mycket riskabla, eftersom utländska läkare ofta sades ha mindre yrkeskompetens eller dåliga hygienåtgärder.

I allmänhet är emellertid dessa fördomar inte sanna: Polen och Turkiet i synnerhet erbjuder mycket välutbildade, kapabla specialister som ställer högsta krav på sin praktikpersonal. Du bör informera dig själv i förväg om detta.
Innan du utför en plast-estetisk operation bör du dessutom tänka på att eventuella komplikationer kan leda till ytterligare kostnader, eftersom sjukförsäkringsbolagen inte är skyldiga att täcka behandlingsåtgärder som är nödvändiga på grund av en kosmetisk operation. Så om du bestämmer dig för en bröstlyft, bör du teckna ytterligare försäkringar. Kostnaderna för detta uppgår till i genomsnitt 80 euro. Ett litet belopp som investeras väl i fall av kosmetisk kirurgi.

Läs mer om ämnet: Privat sjukförsäkring