hypnoterapi

Vad är hypnoterapi?

Termen hypnos härrör från det grekiska ordet "hypnos”Från vad” sömn ”betyder. Men hypnos är inte bara ett sömnstillstånd, utan snarare ett mentalt tillstånd som ligger mellan sömnen och vaknar medvetandet. Detta medvetande tillstånd, även kallad "trance", möjliggör en mer fokuserad uppfattning och känsla.

Men kreativitet och fantasi ökar också avsevärt, vilket innebär att tidigare situationer bättre kan framkallas i sinnets öga och idéer eller tankar kan ses på ett mer fokuserat sätt. Man talar här om en kanaliserad uppfattning.

Det beskrivna tillståndet uppnås varje dag av alla människor, till exempel när de står upp på morgonen eller arbetar koncentrerade. Syftet med hypnoterapi är att främja och intensifiera denna vardagliga trans, vilket leder till fysisk och mental lugnande.

Dessa effekter kan bevisas med tekniska metoder. Elektroencefalogrammet (EEG) visar typiska alfavågor (8-14 Hz), muskeltonen minskar och blodtrycket och hjärtfrekvensen minskar. Hypnoterapi måste tydligt differentieras från andra former av hypnos.

Dessutom är det känt att hypnos bara kan ha en effekt om personen som ska behandlas tror på metoden och är öppen för det, annars skulle man inte låta en komma in i tillståndet "trance".

Indikationer för hypnoterapi

Indikationsintervallet för hypnoterapi är mycket brett och inkluderar inte bara psykologiska och psykosomatiska sjukdomar utan även terapi av kronisk smärta. Psykiska sjukdomar inkluderar framför allt affektiva störningar såsom depression eller posttraumatisk stressstörning (PTSD) och ångeststörningar.

Addiction-terapi är ett annat viktigt användningsområde för hypnoterapi. Många studier har visat att denna terapi påverkar spelberoende och drogberoende. Framför allt kan en positiv effekt på upphörandet av rökning bestämmas. Men psykosomatiska sjukdomar som irritabelt tarmsyndrom är också tillgängliga för hypnoterapi.

Dessutom hittar hypnoterapi alltmer sin plats i nyare terapistrategier för kronisk smärta eller huvudvärk. Rapporter tyder också på att användningen av hypnos också kan vara effektiv för funktionella symtom. Dessa inkluderar svällande störningar eller språkstörningar som stamning.

Hur hittar jag rätt terapeut?

I grund och botten bör hypnoterapi endast utföras av specialister som har genomgått omfattande utbildning för detta ändamål. För att hitta den närmaste hypnoterapeuten i ditt område rekommenderar vi att du besöker webbplatsen "German Society for Hypnosis and Hypnoterapi". Här kan du hitta en lista över alla psykologer och läkare som är certifierade av samhället.

Ett bra och förtroendeförhållande mellan patienten och hypnoterapeuten är särskilt viktigt för effekten av terapin. Detta byggs upp i ett flertal diskussioner och det aktuella problemet diskuteras först mer detaljerat. Om du inte känner att du kan bygga ett förtroendeförhållande med terapeuten bör du överväga att ändra dem.

Vad betalar sjukförsäkringsbolaget för hypnoterapi?

I princip måste det anges att de lagstadgade sjukförsäkringsbolagen endast täcker kostnaderna för hypnoterapi i undantagsfall. Eftersom kostnaderna för en enda behandling beroende på behandlingen kan vara mellan 80 och 120 euro, bör du kontakta sjukförsäkringsbolaget innan du utför behandlingen.

De sällsynta undantagen från dessa bestämmelser inkluderar till exempel patienter som har visat sig vara rädda för tandläkaren på den psykiatriska sidan. I ett sådant fall kan sjukförsäkringsbolaget betala för behandlingen för att möjliggöra behandling av tandläkaren.

Andra enskilda fall avser tillämpningar där hypnoterapi sker som en del av smärtterapi eller i behandlingen av depression eller ångest, under förutsättning att hypnoterapi är i samband med beteendeterapi. Reglerna för privata sjukförsäkringar beror på respektive försäkring.

Det finns ofta ett helt eller delvis antagande av kostnaderna. Detta är särskilt fallet om ytterligare försäkringar har tecknats för alternativa utövare. Men även i detta fall är det bäst att kontakta respektive sjukförsäkringsbolag.

Hur bedöms utsikterna för att gå ner i vikt?

Användningen av hypnoterapi för att minska kroppsvikt blir allt vanligare. Förutom slogan om "stressfri viktminskning" är det emellertid också de goda studieresultaten som leder till denna utveckling. I många studier hittades en effekt av hypnoterapi i viktminskning.

Detta syftar främst till att ändra beteendemönster och upplevelser så att till exempel lukten av fet mat inte längre uppfattas som välsmakande. Det är emellertid viktigt att hypnoterapi utförs utöver en diet, eftersom endast detta i slutändan kan leda till viktminskning.

Syftet är dock att underlätta detta och kunna uppnå en långsiktig effekt genom att ändra de grundläggande beteendemönstren.

Läs mer om ämnet nedan: Gå ner i vikt med hypnos

Vad är utsikterna för depression?

Vissa nya studier har visat en positiv effekt av hypnoterapi vid behandling av depression. Det är dock viktigt att detta kombineras med beteendeterapi. De positiva resultaten av dessa studier har till och med lett till att de lagstadgade sjukförsäkringsbolagen delvis har antagit behandlingskostnaderna.

Det finns många olika metoder för hypnos som kan användas vid behandling av depression. Dessa inkluderar till exempel suggestiv hypnoterapi, positiv visualisering eller hypnoanalys, som fortsätter på ett orsaksorienterat sätt.

Läs mer om ämnet nedan: Terapi för depression

Hur fungerar hypnoterapi?

I princip bör en konversation äga rum före varje hypnoterapi. Det handlar främst om patientens problem och att skapa förtroende mellan patient och terapeut. I början av den faktiska hypnoterapin, "Trance tillstånd”Sikta på av patienten. Det finns olika metoder som leder till önskat tillstånd av medvetande inom några sekunder (snabb induktion) eller genom att långsamt införa det.

Trance-djupet kontrolleras sedan. Det finns också många metoder för detta, såsom att framkalla armens styvhet (katalepsi). Efter denna introduktion äger den verkliga hypnoterapin sig, vilken kan variera mycket beroende på den använda tekniken. De sträcker sig från suggestiva metoder till hypnoanalys, vars fokus är på sökandet efter den underliggande orsaken till patientens problem.

I slutet av varje hypnoterapi, den så kallade "Avledning”Från trance tillståndet med hjälp av riktade förslag.

Vilka är riskerna med hypnoterapi?

I vilken utsträckning användningen av hypnos för terapeutiska ändamål innebär biverkningar eller till och med risker är för närvarande föremål för kontroversiell diskussion. Det är känt att hypnoterapi kan leda till förvirring, tunga drömmar, illamående eller sexuella problem. Frekvensen för dessa biverkningar eller risker är dock jämförbar med frekvensen för andra avslappningsövningar eller olika former av psykoterapi.

Andelen patienter med mindre biverkningar av behandlingen är cirka 15%, medan andelen med mer allvarliga nedsättningar endast är 2%. Dessutom finns det en risk för re-traumatisering med hypnoterapi, beroende på vilken form som används, eftersom tidigare erfarenheter, som missbruk, kan bli medvetna igen.

Innan du använder hypnos bör alltså en grundlig anamnese genomföras för att hantera sådana risker. Det är också känt att frekvensen av biverkningar och risker är signifikant högre med visa hypnos.

Vad är utsikterna för att upphöra med rökning?

Framgångsgraden för upphörande av rökning genom hypnoterapi varierar mellan 30% och 90% beroende på källa. Allvarliga källor antar vanligtvis en måttlig framgångsgrad på cirka 50%, förutsatt att hypnos används som en enda terapi och inte kombineras med andra metoder.

Varje rökupphör baseras på en inre motivation och vilja att sluta röka. Om det här antagandet inte uppfylls, kan hypnoterapi inte hjälpa heller. Således, i början av en eventuell hypnoterapi, frågas patientens motivation.

Själva hypnoterapi syftar till att förändra attityder till rökning. Det förmedlas att man är likgiltig mot rökning och att man kan koppla av utan cigaretter.

Innan du använder hypnoterapi borde dock ett självständigt avvänjningsförsök redan ha ägt rum, eftersom detta i sig redan har acceptabla framgångsgrader och man blir mer medveten om ens inre vilja och motivation.

Vad är utsikterna för en ångeststörning?

Hypnoterapi har blivit allt viktigare vid behandling av allvarliga ångestbesvär de senaste åren. Ångestsjukdomar kan ha mycket olika dimensioner och former och är tillsammans med depression ett av de vanligaste orsakerna till befruktningen i en psykoterapeutisk praxis.

Eftersom allvarliga ångeststörningar inte alltid kan behandlas adekvat med beteendeterapier, används nu en kombination med hypnoterapi i allt högre grad och i vissa fall täcks till och med av sjukförsäkring.

Effekten av hypnoterapi i samband med ångeststörningar beror antagligen på att ångestbesvär ofta baseras på trauma från tidig barndom som senare bara är medvetet. Genom hypnoterapi kan dessa erfarenheter återföras till medvetande och därmed bearbetas i betydelsen en "neutralisering".

Vilka kvalifikationer behöver terapeuten?

Eftersom den felaktiga användningen av hypnos också har biverkningar och risker, är det tillrådligt att endast besöka läkare eller psykologer / psykoterapeuter som har gått vidareutbildning och är certifierade av det tyska föreningen för hypnos och hypnoterapi.

En lista över alla hypnoterapeuter som godkänts av detta samhälle finns på Internet. Utöver denna vidareutbildning borde den behandlande terapeuten ha haft grundutbildning i medicinska yrken inom medicin eller psykologi för att ha tillräcklig kunskap om de kliniska bilderna och deras diagnos.

Vilken läkare måste jag kontakta?

Eftersom hypnoterapi i de flesta fall utförs av psykologer eller psykoterapeuter kan du kontakta dem själv eller gå via din familjeläkare eller psykiater. Om det finns en erkänd medicinsk indikation, såsom en ångestsjukdom, kan den senare utfärda en remiss, vilket i vissa fall kan leda till att kostnaderna täcks av sjukförsäkringsfonden.

I de flesta fall kan emellertid ett privat antagande av kostnaderna förväntas.