BoxaGrippal

introduktion

BoxaGrippal® är ett läkemedel som innehåller de aktiva ingredienserna "Ibuprofen" och "Pseudoephedrine". BoxaGrippal® är ett av läkemedlen som kan köpas på apotek utan recept. Boxagrippal® är ett läkemedel som innehåller de aktiva ingredienserna "ibuprofen" och "pseudoefedrin". De har främst en dekongestant och smärtstillande effekt, men de har också andra effekter.

Det finns som en tablett med en styrka på 200/30 mg per tablett i Tyskland, Österrike och Schweiz under samma namn. Förpackningsstorleken är 20 tabletter per förpackning. Tillverkaren är Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

Ett preparat med samma kombination av aktiva ingredienser är ännu inte tillgängligt.
Som namnet antyder används BoxaGrippal® vid behandling av influensa eller förkylning med alla deras typiska symtom som rinnande näsa, bihåleinfektioner, feber, huvudvärk och värk i kroppen. Läkemedlet bekämpar dessa klagomål under effektens längd och leder till kortvarig stark förbättring av välbefinnandet. Det är godkänt för användning hos vuxna och ungdomar över 15 år.

Ingredienser av BoxaGrippal

Boxagrippal® är en så kallad kombinationsberedning tillverkad av 2 aktiva ingredienser.

Å ena sidan innehåller den den så kallade pseudoefedrin (30 mg per tablett). Denna aktiva ingrediens är en av sympatomimetiska ämnen. Pseudoefedrin ökar effekten av budbärarämnena adrenalin och noradrenalin i kroppen.

Dessa ämnen gör att kroppen smalnar blodkärl, påskyndar hjärtfrekvensen och ökar blodtrycket.

I Boxagrippal® utvecklar den sin effekt främst i nässlemhinnan, där den tillåter näsan att andas fritt igen genom att sammandraga de många små blodkärlen och lindrar urladdningen från förkylning. Om det finns en bihåleinfektion kan slemet flöda bättre ur bihålorna. Du är lättad och smärtar mindre. Dessutom kan pseudoefedrin vidga bronkierna och underlätta andningen ibland. För vissa människor är det något stimulerande.

Den andra aktiva ingrediensen ibuprofen (200 mg per tablett) är ett av de så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlen, NSAID. Liksom de andra aktiva ingredienserna från denna grupp, ibuprofen, Acetylsalicylsyra (ASA), naproxen och diklofenak smärta, feber och inflammation och därmed många av symptomen på influensa eller förkylning.
Denna effekt ligger i hämningen av den så kallade cyklooxygenas, ett viktigt enzym i kroppen. Detta utvecklar de ovannämnda effekterna huvudsakligen genom att minska bildandet av så kallade prostaglandinersom spelar en viktig roll i kroppen vid feber, smärta och inflammation. Boxagrippal® innehåller en relativt låg dos på 200 mg ibuprofen. En enda tablett lindrar därför endast mild smärta. Effekten varar upp till 6 timmar.

Båda aktiva ingredienserna kompletterar alltså varandra och bekämpar sålunda effektivt förkylningar, huvudvärk och värk i kroppen samt feber. Förutom dessa aktiva ingredienser ingår även laktos, cellulosa, stärkelse, magnesium, makrogol och andra bindemedel som tillsatser utan medicinska effekter. Under amning överförs också små mängder ibuprofen-nedbrytningsprodukter till bröstmjölk, vilket också leder till råd mot ibuprofen under amning.

Dosering av BoxaGrippal

Boxagrippal®-tabletter kan tas av barn från 15 års ålder i en dos av 1 tablett var sjätte timme vid behov.

BoxaGrippal® tillgängligt på apotek innehåller vanligtvis 200 mg ibuprofen och 30 mg pseudoefedrin.

Vid svåra symtom kan två tabletter tas samtidigt i undantagsfall så länge den maximala dagliga dosen inte överskrids. Denna terapi får endast utföras i högst 5 dagar för att undvika njurskador.

Detta gäller för ibuprofen, liksom för alla NSAID. På grund av ingredienserna är det maximala tablettintaget 6 tabletter per dag, vilket motsvarar den tillämpliga maximala dosen på 1200 mg ibuprofen och 180 mg pseudoefedrin.

I vilket fall som helst ska denna dos inte tas obehörig utan bara i samråd med den behandlande läkaren eller apotekspersonalen. Boxagrippal® ska aldrig tas med alkoholhaltiga drycker. Det är bättre att ta det med ett glas vatten med måltider.

Indikationer för BoxaGrippal

BoxaGrippal® innehåller å ena sidan en övervägande smärtstillande och å andra sidan en aktiv vasokonstriktor som kan minska förkylningar och svullnad i slemhinnorna.

Det är därför det kan användas när smärta uppstår tillsammans med en rinnande näsa, en blockerad näsa eller en sinusinfektion.

I de flesta fall används BoxaGrippal® för en enkel förkylning orsakad av virus. Efter intag bör typiska förkylningssymtom som huvudvärk, smärta i benen och ont i halsen, rinnande näsa och tryck över bihålorna förbättras inom 30-60 minuter.

BoxaGrippal® kan också tillfälligt minska feber. Förutom vanlig förkylning kan BoxaGrippal® användas för att stödja en fast influensa eller om smärta och en allergisk rinnande näsa uppstår samtidigt.

Det har samma effekt: smärta, rinnande näsa, hindrad näsandning och tryck över bihålorna förbättras. Det är viktigt att BoxaGrippal® endast ska användas om smärta och symtom uppträder samtidigt i nässlemhinnan. Bättre läkemedel finns för isolerade symptom.

Det bör också noteras att BoxaGrippal® inte bekämpar den underliggande sjukdomen - det lindrar bara symtomen. Varaktigheten av sjukdomen påverkas därför inte av läkemedlet.

BoxaGrippal® mot hosta

BoxaGrippal® innehåller ingen hostdämpande. Det påverkar därför inte hosta, eller bara i mycket liten utsträckning. Men det är meningsfullt: om hosta inträffar som en del av en förkylning eller influensa, får det ofta slam.

Om hosta undertrycks av medicinering kommer slem att förbli i lungorna och bilda en bra där Häckningsplats för patogener.

På motsvarande sätt är det mer meningsfullt för förkylningar stoppar inte hostan, utan använder en slemlösande medel.

Undantag är ett Torka hosta utan slem. Om detta är väldigt irriterande kan det dämpas med hostdämpande medel.

BoxaGrippal® mot ont i halsen

BoxaGrippal® kan mot halsont tas som en del av en förkylning. Den aktiva ingrediensen innehöll ibuprofen är smärtstillande och bör lindra symtomen inom 45 minuter efter intag.

Men om du har ont i halsen utan medföljande symtom som rinnande näsa, tryck över bihålorna eller en blockerad näsa, bör du inte ta BoxaGrippal® ej användbar. Istället bör andra läkemedel användas som kan isolerat mot halsont och innehåller inga andra aktiva ingredienser som är överflödiga för dessa symtom.

Alternativ är till exempel Ibuprofen smärtstillande eller diklofenak. Pastiller från olika tillverkare kan också tillfälligt förbättra smärtan.

BoxaGrippal® mot förkylning och förkylning

De kall är det vanligaste skälet för att ta BoxaGrippal®. Det är för användning med rinit i kombination med ytterligare Förkylningssymtom som halsont, huvudvärk och värk i kroppen väl lämpade.

BoxaGrippal® leder vanligtvis till 30-60 minuter efter intag Symptom lättnad. Rinnande näsa orsakas av vasokonstriktiv effekt av pseudoefedrin stoppade det Smärta förbi ibuprofen mildras.

BoxaGrippal® innehåller inget antibakteriellt eller antiviralt medel och bekämpa därför inte dem Orsak till förkylning. Sjukdomens varaktighet förkortas inte.

BoxaGrippal® hos barn

BoxaGrippal® är tillåtet för barn inte administreras under 15 år bli. En av orsakerna till detta är att det inte finns någon erfarenhet av användningen av läkemedlet hos barn och administrationen i enlighet därmed riskabel är.

Om smärtan är mild, om föräldrarna har erfarenhet, en smärtstillande som Paracetamol eller ibuprofen administreras. Dosen av dessa läkemedel beror på personen Barnets vikt från.

Ibuprofen är först tillåten från den sjätte månaden i livet administrerade paracetamol strax efter födseln. Bra alternativ för BoxaGrippal® är nässpray eller näsdroppar med ett avsvällande medel, t ex för en blockerad näsa och förkylning xylometazolin.

Om barn klagar över svår smärta från förkylning eller uppför sig onormalt, bör en läkare konsulteras. Symtomen kan då vara en indikation på en allvarlig sjukdom.

BoxaGrippal® under graviditeten

Gravida och ammande kvinnor är tillåtna Nej Ta BoxaGrippal®, eftersom det inte finns tillräckligt med data för denna tid. Detta gäller särskilt den aktiva ingrediensen ibuprofen.

En är också tänkbar Hämning av arbetskraft och en förlängning av graviditet och födelse genom att hämma bildningen av så kallade prostaglandiner av ibuprofen.

Dessutom är njurskador på barnet och en ökad tendens för mor och barn att blöda brist på prostaglandiner tänkbar. En kombination av alla dessa möjliga biverkningar leder till en fullständig varning i graviditet.

BoxaGrippal® och alkohol - är de kompatibla?

I grund och botten BoxaGrippal® inte före eller efter att ha druckit alkohol bli tagen. Alkohol och de aktiva ingredienserna i BoxaGrippal® påverkar varandra - att ta dem snabbt kan leda till olika oönskade effekter.

Alkohol kan göra det Minska effekterna av ibuprofen och pseudoefedrin och därmed göra läkemedlet praktiskt taget föråldrat. BoxaGrippal® kan intensifiera effekterna av alkohol och därmed bli oväntat stark rus att leda. Dessutom kan kombinationen av BoxaGrippal® och alkohol göra det Risk för blödning på grund av en minskning av blodproppar öka.

Med mycket tung alkoholkonsumtion kan BoxaGrippal® leda till Leverskada att leda. Syra alkoholhaltiga drycker som vin i kombination med BoxaGrippal® orsakar ibland Skada på fodret i magen och sålunda magont.

Konsumtionen av ett glas öl eller liknande små mängder alkohol leder vanligtvis bara till mindre interaktioner med läkemedlet, men på grund av de potentiellt farliga riskerna borde det också frångås bli.

Om BoxaGrippal® tas under förkylning bör det avstod också alkohol eftersom det kan ha en negativ effekt på läkningen av sjukdomen.

BoxaGrippal® och piller - är de kompatibla?

BoxaGrippal® bör ingen eller en försumbar liten effekt på effekterna av p-piller. Det finns inga kända interaktioner mellan de aktiva ingredienserna i BoxaGrippal® - ibuprofen och pseudoefedrin - med de aktiva ingredienserna i p-piller.

Det är obetydligt om det är det vanliga kombinationspilleret med ett östrogen och progestin eller ett östrogenfritt, progestogeninnehållande piller. Dessutom finns det inga kända interaktioner mellan BoxaGrippal® och 2- eller 3-stegsberedningar.

Till och med en typisk förkylning - det vanligaste skälet till att ta BoxaGrippal® - har vanligtvis inget inflytande på pillernas effektivitet. Uppstår dock som en del av infektionen Kräkas eller diarre på, krävs försiktighet. Vid störningar i mag-tarmkanalen, förebyggande effekt trots att du tog pillerna ordentligt inte längre garanterat bli.

I detta fall bör man ha samlag ytterligare preventivmetod hur man använder kondomen. Om ett antibiotikum föreskrivs för förkylning, bör den behandlande läkaren göras medveten om att ta p-piller. Ofta använd Antibiotika som penicillin kan de Avbryt i hög grad effekten av p-piller.

Kontraindikationer för BoxaGrippal®

Boxagrippal® ska användas av kända allergier eller Överkänslighetsreaktioner mot något av ingredienserna ibuprofen eller pseudoefedrin tas inte. Astma bör också leda till försiktighet mot intag, eftersom många smärtstillande medel är så kallade smärtstillande medel Astmaattacker kan utlösa.

Ibuprofen räknas som Antiinflammatoriska medel som många andra ämnen i denna klass till utlöser av obehag och blödning i Klyvkanalen. Ha tålamod med Magsår eller risk för blödning bör inte ta Boxagrippal®. Som de olika antiinflammatorierna alla Mag- och tarmslimhinna Boxagripppal® bör inte tas när man tar andra antiinflammatoriska läkemedel i NSAID-gruppen (t.ex. diklofenak eller naproxen).

På grund av nedbrytningen i kroppen, särskilt här lever och njure sjukdomar i ett av dessa två organ bör leda till ökad försiktighet vid hantering av Boxagrippal®. Vid bekanta Lever- och njursvikt Boxagrippal® ska endast tas i samråd med den behandlande läkaren.

Också oförklarligt Blodsjukdomar bör leda till att Boxagrippal® överges.

Ingrediensen pseudoefedrin används vid sjukdomar i Kardiovaskulära systemet Försiktighet bör också utövas eftersom detta system stimuleras av pseudoefedrin. Om du har känt för högt blodtryck, skulle Boxagrippal® till exempel genom att snäva blodkärl för att ytterligare öka Blodtryck och ytterligare öka risken för stroke och hjärtattack.

En tidigare stroke eller en ökad risk för en stroke bör leda till att Boxagrippal® överges.

Även närvaron av hjärtsvikt, Hjärtarytmier, ett Hjärtattack eller kronisk hjärtsjukdom bör leda till avstående, eftersom ytterligare stress på cirkulationen genom pseudoefedrin inte skulle vara motiverat.

Effekten av pseudoefedrin på urinblåsan gäller också Urinretention som en kontraindikation för att ta Boxagrippal®, eftersom Boxagrippal® kan leda till fullständig oförmåga att tömma urinblåsan och därmed till urinretention.

Också Sköldkörtelsjukdom har enorma effekter på det kardiovaskulära systemet och en överaktiv sköldkörtel leder till ökad känslighet hos det kardiovaskulära systemet för pseudoefedrin och intaget av Boxagrippal® kan leda till hjärtklappning och, med motsvarande tidigare sjukdomar, livshotande förändringar i cirkulationssystemet, inklusive hjärtattacker eller hjärtarytmier . Med en överaktiv sköldkörteln ska Boxagrippal® endast tas efter samråd med den behandlande läkaren.

En kombination med andra dör fartyg Smalare läkemedel bör undvikas. Vilket ingår bromokriptin, pergolid, Lisurid eller ergotaminer såväl som andra Avsvällande ämnen i nässlemhinnansom de som finns i dekongestanter Nasala sprayer ingår.

När du tar ytterligare andra läkemedel, särskilt de med mental sjukdom Begagnade MAO-hämmare (MAO = Monoaminoxidasett enzym vid nedbrytningen av olika cirkulationsförstärkande enzymer), t.ex. Tranylcypromin. Boxagrippal® får inte användas här för att undvika extrem cirkulationsstress. Det är också viktigt att ta dessa mediciner under de senaste två veckorna, även om medicinen redan har avbrutits på grund av att effekt denna medicin under denna tid även utan ytterligare intag envisas burk.

Andra lika farliga interaktioner kan uppstå från många andra droger. Hjärtglykosider, Methrothrexate och andra läkemedel som hämmar immunsystemet, Läkemedel mot blodplättar och andra läkemedel mot psykisk sjukdom är bara ett urval. På grund av den möjliga blodtrycksökande effekten bör Boxagrippal® inte tas några dagar innan en kirurgisk eller tandvård.

Eftersom Boxagrippal® också innehåller laktos, kan patienter med a intolerans av laktos (= mjölksocker) Boxagrippal® tar inte heller.

Andra sjukdomar som förbjuder intag är kända kramper hur epilepsi eller också en glaukom (= Ögonsjukdomar), Lupus eller andra Autoimmuna sjukdomar Med Gemensamt obehag eller Hudförändringar.

Biverkningar av BoxaGrippal®

De möjliga biverkningarna av BoxaGrippal® är resultatet av Bieffekter av de aktiva ingredienserna ibuprofen och pseudoefedrin. I allmänhet uppstår sällsynta allvarliga biverkningar när man tar detta läkemedel på kort tid. Om BoxaGrippal® används i mycket höga doser eller över flera veckor taget, det ökar Risk för många biverkningar drastisk.

På grund av effekterna på slemhinnan i Mage-tarmkanalen biverkningar dominerar särskilt dessa. Framför allt här Dålig matsmältning, halsbränna, magont, gasbildning, illamående, diarre Till exempel Kräkas och i extrema fall mag- och tarmblödning. Befintlig inflammation i magslemhinnor, magsår eller befintlig tarminflammation, såsom i samband med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom eller den Ulcerös kolit kan skada slemhinnan i Ibuprofens förstärkas. Efter lång användning är utseendet ett Magsår möjlig.

Genom pseudoefedrin kan det genom kärlsammandragande och cirkulationsstimulerande effekt till högt blodtryck, Huvudvärk, hjärtklappning, sömnlöshet eller urinretention kommer.

Som med alla läkemedel, överkänslighetsreaktioner eller allergier Med klåda, Hvalbildning eller cirkulationsproblem uppstår. Vid sådana klagomål är det viktigt att omedelbart konsultera en läkare. Den så kallade Smärtstillande astma på, en smärtmedicin inducerad Astma attack. Om en av dessa eller andra biverkningar observeras, bör en läkare eller farmaceut konsulteras.

Det bör noteras att BoxaGrippal® inte ska tas om det finns smärta, en rinnande näsa eller en sinusinfektion separat existera. Anledningen är att för att bekämpa isolerade symptom Medicinering med endast en aktiv ingrediens bör användas för att minska risken för biverkningar.

BoxaGrippal®-interaktioner

Om olika läkemedel tas samtidigt kan de påverka varandras effekter. Vissa aktiva ingredienser har då en starkare effekt, andra svagare.

När du tar BoxaGrippal® kan sådana interaktioner med många läkemedel uppstå. De spelar sällan en avgörande roll, men de kan allvarliga biverkningar att leda. Det är därför viktigt att fråga en läkare eller apotekspersonal om kompatibiliteten med andra mediciner som måste tas. BoxaGrippal® får aldrig användas tillsammans med medicinen på grund av potentiellt starka interaktioner Apraklonidin, metylfenidat, selegilin och tranylcypromin bli tagen. Om andra smärtstillande medel eller vasokonstriktiva läkemedel (som nässpray) används, ska BoxaGrippal® endast tas efter att ha konsulterat en läkare eller farmaceut.

Skillnad mellan BoxaGrippal® och Grippostad®

Boxagrippal® och Grippostad® är läkemedel som mest används för Symtomlindring vid vanliga förkylningssymtom såsom ont i halsen och huvudvärk, rinnande näsa och feber används.

De två läkemedlen innehåller helt olika aktiva ingredienser. Grippostad® erbjuds i olika former - till exempel "Grippostad C" och "Grippostad Tag" finns också på apotek.

De aktiva ingredienserna finns i de flesta formuleringar Paracetamol och Koffein. Dessutom kan Grippostad innehålla C-vitamin, vasokonstriktiva ämnen eller ett anti-allergiskt medel. Huruvida och hur effekten av Boxagrippal® och Grippostad® skiljer sig från person till person. Från en farmakologisk synvinkel, Boxagrippal® Smärta mer effektiv slåss medan Grippostad C® på grund av dess potentiellt tröttsamma effekter till en bättre natt sömn bör leda.

Hur väl läkemedlen påverkar förkylningar och en stoppad näsa i jämförelse, eller hur starkt stimulerande de är, är svårt att uppskatta från konventionell medicin. Eftersom det finns en hel rad andra läkemedel utöver Boxagrippal® och Grippostad® som kan användas för att bekämpa symtomen på förkylning är det tillrådligt att testa olika läkemedel innan man äntligen väljer ett lämpligt botemedel.

Behöver BoxaGrippal recept?

BoxaGrippal® kräver inte recept. Det kan därför köpas på apotek eller beställas från onlineapotek utan läkares recept. Anledningen till detta är den låga doseringen av respektive aktiva ingredienser. Läkemedel med högre doser av samma aktiva ingredienser kräver recept i Tyskland.

Även om BoxaGrippal® kan köpas utan ett tidigare läkarbesök, bör en läkare konsulteras om symtomen är ovanligt allvarliga eller ihållande. I synnerhet hos äldre människor kan en förkylning snabbt leda till en betydande försämring av tillståndet eller till och med bli felaktig lunginflammation.

BoxaGrippal®-pris

Till skillnad från receptbelagda läkemedel har lagstiftaren inte fastställt priset för tillgängliga läkemedel utan recept. Detta innebär att varje apotek anger priset för BoxaGrippal® själv och priserna skiljer sig åt mellan apotek.
I genomsnitt kostar 10 BoxaGrippal®-tabletter 5-10 €, 20 tabletter mellan 7 och 15 €.

Läkemedel erbjuds ofta billigare i onlineapotek. I de flesta fall är det dock värt att köpa online på grund av de höga leveranskostnaderna om flera läkemedel köps samtidigt.

Övriga

Intaget av Boxagrippal® kan leda till tillfällig cirkulationssvaghet eller synstörningar. Att köra ett fordon eller industrimaskiner är tillfälligt begränsat när du tar Boxagrippal®.

Vid överdosering ska en läkare omedelbart konsulteras. Om det finns tecken på magblödning eller tarmblödning såsom ljusröd eller svart avföring eller blodig kräkning, liksom tecken på en allergisk reaktion som andnöd och valar, bör en läkare eller räddningstjänst informeras omedelbart, eftersom båda biverkningarna kan leda till livshotande tillstånd.

Patienter med tidigare skadade njurar bör endast ta Boxagrippal® efter noggrant samråd med den behandlande läkaren, eftersom njurskador kan förvärras genom att ta för mycket ibuprofen och samtidiga sjukdomar såsom befintlig diabetes mellitus kan dessutom påskynda försämringen av njurfunktionen .