Föräldrarådgivningen

definition

Föräldrådgivning är en tjänst som tillhandahålls av staten som är förankrad i socialförsäkringslagen. Föräldrar rekommenderas som har ett eller flera barn mellan 0 och 18 år. Föräldrar som går till ett föräldrådgivningscenter har återkommande konflikter eller problem med sina barn, så att familjens samexistens störs.

Rådgivningscentret letar efter möjliga lösningar med föräldrarna i rådgivningssessioner, som sker annorlunda efter behov. Särskild uppmärksamhet ägnas åt föräldrarnas beteendemönster som kan ändras, varför föräldrarnas egen motivation att förändra är en förutsättning för rådgivning. Vidare ges tips om familjens organisation, föräldrars beteende och barns utveckling.

Hur hittar jag ett föräldrarådgivningscenter?

Föräldrådgivningscenter finns i hela Tyskland och har olika leverantörer, som ideella organisationer, kyrkliga organisationer eller kommuner. För att hitta ett rådgivningscenter nära din bostad, kan du få råd från ansvariga ungdomskontor i regionen eller kontakta organisationer som Caritas eller Pro Familia.

Dessutom är det också möjligt att hitta ett rådgivningscenter i närheten via Internet, eftersom det finns motsvarande sökfaciliteter där.

Du kan läsa detaljerad information om detta ämne i nästa artikel: Utbildningsstöd

Hur fungerar ett föräldrakonsult?

Föräldrådgivning är alltid klientcentrerad, vilket innebär att föräldrarnas oro och önskemål är i förgrunden och inte rådgivarnas. Därför diskuteras det med den första möten med föräldrarna om ett engångskonsultation är tillräckligt eller om flera sessioner bör äga rum. Dessutom regleras formella frågor, till exempel att boka tid, när föräldrarna och rådgivningscentret träffas för första gången.

För nästa session ska föräldrarna verka beredda och beskriva familjeproblemen till rådgivaren och ställa frågor. Det är viktigt att när båda föräldrarna dyker upp, finns det enighet mellan problemområdena och frågorna som ska klargöras. I början ger rådgivaren föräldrarna prioritet när de letar efter möjliga lösningar. I den specifika utvecklingen stöder han emellertid inte bara föräldrarna med sin specialistkunskap, utan ger också stöd.
Dessutom är det möjligt att rådgivaren endast hanterar frågor från familjen och vidarebefordrar sin kunskap inom området uppfostran och barns utveckling. Under samrådet kan han ta itu med särskilda utvecklingspunkter och steg för barnen och därmed också sensibilisera och beväpna familjen för framtida problem.

Ta reda på allt om ämnet här: Uppfostra barn.

Vem bär kostnaderna för föräldrådgivning?

Utbildningsrådgivningscentrum är vanligtvis där för att lösa konflikter i familjen, men också för att förhindra eventuella konflikter. Föräldrådgivning är en statlig tjänst och finansieras därför av staten. Detta innebär att om råd av något slag och stöd krävs, har föräldrarna en laglig rätt till gratis rådgivning.

Vad är skillnaden med familjerådgivning?

Det finns olika typer av socio-pedagogisk hjälp för föräldrar, barn och familjer. Medan föräldrådgivningstjänsten fokuserar på föräldrarnas önskemål och oro, är familjeinstitutionen i centrum för diskussionen under familjerådgivning. Huvudfokus ligger på social integration av familjemedlemmar.

Vårt nästa ämne kan också vara av intresse för dig: Nanny

Vad är skillnaden med föräldråd?

I föräldrådgivning är barn och ungdomar fokus för rådgivning. Specialisterna från olika områden som psykologi eller pedagogik strävar efter att förtydliga sätten att lösa konflikter tillsammans med föräldrarna och hjälpa till med eventuella problem med uppfostran.

Är du intresserad av det här ämnet? Läs detaljerad information om detta under: Utbildningsråd

Föräldrådgivning före skilsmässa

Det finns föräldrådgivningscentra för att identifiera vissa problem eller konflikter i familjen och för att lösa dem i god tid. I händelse av skilsmässa finns också specialister för föräldrar tillgängliga.

Utbudet av ämnen som ska diskuteras är stort. Å ena sidan lär sig föräldrarna hur de ska uppträda korrekt i en sådan situation, och å andra sidan de lär sig att förhindra trauma för vanliga barn.