Effekt av vibrationsträning på benen

Effekt av vibrationsträning på ben / osteoporos?

Förutom effekterna på Muskulatur är också en effekt av vibrationsträning på ben att bevisa. De osteoporos har utvecklats till en utbredd sjukdom med en ökande förekomst av sjukdomen.
Det har länge varit känt att kvaliteten och mängden av benstrukturen beror avgörande på tryck- och dragkrafterna och vridkrafterna som verkar på musklerna som omger benet.

Dessa effekter är för det Vibrationsträning kännetecknande, eftersom ökningen i muskelstyrka utövar en ökad drag- och tryckbelastning på benet.
Detta ger den näringsspecifika stimulansen för benombyggnad. I studier med intensiv vibrationsträning, a Ökningar i benmassa och benstyrka kan upptäckas. I Berlin Sängestödstudie, som genomfördes för Europeiska rymdorganisationen, kunde för första gången bevisas att förlusten av benmassa (osteoporos) och muskler under en immobiliseringsfas på 2 månader på grund av Hela kroppsvibrationsutbildning nästan kunde förhindras.

Effekt av vibrationsträning på blodkärl, metabolism och hormoner

För att upprätthålla energiförsörjningen och de metabola processerna i nämnda muskler breddas de små kärlen. Det finns ett ökat arteriellt och venöst flöde samt förbättrat lymfflöde.

Hormoneffekter kan också räknas bland de akuta effekterna av vibrationsträning. Efter en träning på 10 x 1 minut ökar frisättningen av testosteron och tillväxthormoner en fyrfaldig ökning.